nota prawna Obsługa zamówień Załóż sobie butik!

Informacje o obsłudze zamówień, reklamacjach, zwrotach.

§1. Obsługa i realizacja zamówień


1. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę zamówień złożonych w butiku jest:
AUX Adam Konczewski, 99-400 Łowicz, ul.Kwiatowa 10/48, NIP: 7331002396, telefon: 783311444 - zwany dalej Sprzedawcą.
2. Osoba lub podmiot składający zamówienie nazywany jest Kupującym. Sprzedawca ma prawo ograniczyć sprzedaż do wybranej grupy odbiorców - nie jest to naruszenie przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
4. Zamówienia realizowane są po dokonaniu wpłaty na rachunek sprzedawcy, chyba, że umówiono się inaczej.
5. Po złożeniu zamówienia i jego poprawnej obsłudze kupujący otrzymuje email z tematem "Twoje nowe zamówienie nr XXX - status: NOWE". Może też otrzymać SMS potwierdzający zamówienie.
6. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia z ważnych powodów. Może tego dokonać w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia o czym jest obowiązany powiadomić Kupującego na email, podając powód anulowania.
Brak takiego powiadomienia oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji.
7. W trakcie realizacji zamówienia strony mogą ze sobą ustalić odmienny sposób wykonanie zamówienia.
8. Administrator sklepu nie ma wpływu na działania podejmowane zarówno przez Kupującego jak i Sprzedawcę. Nie ponosi zatem odpowiedzialności za decyzje i działania podejmowane zarówno przez Kupującego jak i Sprzedawcę.

§2. Płatności za towary i usługi


1. Wszystkie operacje finansowe między Kupującym a Sprzedawcą odbywają się bez udziału Administratora sklepu
2. Po poprawnym złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na email informację potwierdzającą poprawne zamówienie usługi lub towaru. Informacja ta zawiera dane Sprzedawcy, w tym numer rachunku bankowego - dane niezbędne do przelewu.
3. Dokonanie zapłaty przez kupującego jest podstawą do wydania towaru lub wykonania usługi.
4. W przypadku braku prawidłowych bądź pełnych danych, o których mowa w §2 pkt.2 prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

§3. Wysyłka produktów


1. Dane dotyczące wysyłki (sposób, koszty, czas realizacji itp) Sprzedawca zamieszcza w końcowej części opisu produktu.
2. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
3. Zakupione towary wysyłane są przez profesjonalne podmioty prowadzące działalność w zakresie dostarczania przesyłek (firmy kurierskie, poczta polska).

§4. Zwroty i reklamacje


1. Jeżeli kupującym jest Konsument w rozumieniu prawa, przysługuje mu 14 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Warunki zwrotu określa §8 Regulaminu Sklepu. Strony mogą odmiennie określić warunki zwrotu towaru.
2. W przypadku złożenia reklamacji, sposób oraz warunki obsługi reklamacji określa §9 Regulaminu Sklepu.
Strony mogą odmiennie ustalić sposób zaspokojenia reklamacji.

§5. Zasada ograniczonej odpowiedzialności


1. Jeżeli nie jesteś pewien Sprzedawcy, jakości produktu/usługi skontaktuj się ze Sprzedawcą lub administratorem usługi.
2. Administrator udostępnił system ocen via SMS, który jest niezależny od Sprzedawcy. Oparty jest on na subiektywnych ocenach kupujących.

Przypominamy.
Administrator sklepu nie ma wpływu na działania podejmowane zarówno przez Kupującego jak i Sprzedawcę. Nie ponosi zatem odpowiedzialności za decyzje i działania podejmowane zarówno przez Kupującego jak i Sprzedawcę.
  zadzwon firma nota prawna ◄ Powrót
Dane sprzedawcy:
AUX Adam Konczewski
99-400 Łowicz, ul.Kwiatowa 10/48,
NIP: 7331002396
tel. 783311444

Certyfikat SSL